More info coming soon

VZW bedrijventerrein Luithagen

in samen werking met

Port of Antwerp luithagen Agentschap innoveren & ondernemen Luithagen

Wij zijn momenteel aan het werken aan een nieuwe website. Kom binnenkort terug en ontdek alle informatie.

In de bedrijvenzone Luithagen loopt, met de steun van het Agentschap Ondernemen en het Havenbedrijf Antwerpen, een project voor duurzaam bedrijventerreinbeheer om door samenwerking het economisch rendement van de zone te verhogen. Het project houdt hierbij rekening met een reductie van de milieubelasting en een betere sociale omgeving. Duurzaam bedrijventerreinbeheer levert een belangrijke bijdrage tot een gunstig vestigingsklimaat en helpt bedrijven zich verder te ontwikkelen.

De VZW Bedrijventerrein Luithagen heeft tot doel:

  • Actor te zijn in de ontwikkeling van het Bedrijventerrein Luithagen.
  • Bij te dragen tot en consolideren van het kwaliteitsniveau en de aantrekkingskracht van Bedrijventerrein Luithagen.
  • De link tussen het Bedrijventerrein Luithagen en het Havenbedrijf Antwerpen verder te verstevigen.
  • Het tot stand brengen van een intensievere samenwerking tussen de bedrijven op het Bedrijventerrein Luithagen.
  • Het promoten van een duurzaam bedrijventerreinmanagement met aandacht voor de economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde.
  • Het bevorderen van netwerking en lobbywerk ten bate van het Bedrijventerrein Luithagen.

Contact

Voor meer info kan u terecht op info@vzwluithagen.be

BEREIKBAARHEID HAVEN: VERMIJD AFRIT MERKSEM

Vanaf 5 juni 2017 tot en met december 2018 start de stad Antwerpen met de ‘knip van de Leien’ voor de realisatie van het nieuwe Operaplein. De Leien worden onderbroken voor doorgaand verkeer. Om de verkeersstromen van en naar de haven te leiden, vindt u op onderstaande kaart de voorkeursroutes aangeduid - met kleuren en havennummers - voor het bereiken van het havengebied op de Rechterscheldeoever.

De werf in het stadscentrum zal een impact hebben op het verkeer van en naar de haven. Omdat doorgaand verkeerd niet mogelijk is, wordt bijkomend verkeer verwacht op de alternatieve routes, zoals Ring en Singel. Het knooppunt Merksem zal hierdoor extra belast worden. Het havenverkeer vermijdt beter de op- en afrit Merksem. We raden aan om het verkeer van en naar de haven te spreiden over de andere op- en afritten.

HAVEN 602 - 999

Verkeer voor de noordelijke zone van de haven rijdt best via complex Stabroek (afrit 13 op A12) voor de even nummers en via complex Zandvliet (afrit 11 op A12) voor de oneven nummers.

HAVEN 427 - 601

Verkeer voor de midden-zone van de haven rijdt best via het knooppunt Kanaaldok B1-B2 (afrit 13 op R2) of Lillo (afrit 12 op R2).

HAVEN 47 - 426

Verkeer voor de zuidelijke zone van de haven vermijdt afrit Merksem (afrit 1 op de ring) en rijdt best via Ekeren (afrit 16 op A12).

De verkeersstromen zullen permanent gemonitord worden door het Vlaams Verkeerscentrum. Zij zullen indien nodig bijsturen en alternatieve routes voorstellen via de dynamische signalisatieborden boven de hoofdwegen.

Meer info over de ‘knip van de Leien’: www.slimnaarantwerpen.be

Meer info over de bereikbaarheid naar de haven: www.portofantwerp.com